Håndtering av personlig informasjon

Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger. For at du skal føle deg trygg når du gir fra deg dine personopplysninger, har iAlarm.no til hensikt beskytte dine personlige opplysninger.

Vår metodikk for bruk og oppbevaring av data er regulert av lov om personopplysninger. Dette innebærer at når du oppgir navn, personnummer, adresse eller lignende for å kunne kjøpe en av våre tjenester, så forplikter vi oss samtidig til å håndtere det med diskresjon og ikke selge eller spre opplysningene videre. Det kan bare skje med ditt samtykke. Når vi, våre samarbeidspartnere, leverandører eller offentlige myndigheter trenger opplysningene for å kunne tilby en tjeneste du har bestilt, benytter vi sikker kommunikasjon.

Vi lagrer og bruker de opplysninger du gir oss for å kunne overholde det vi har påtatt oss i kontrakt og avtale med deg. Blant annet for å tilby tjenester, kundeservice, fakturering, administrasjon, kvalitetsarbeid, analyse, utvikling og utvikling. Vi bruker også personopplysninger til kredittopplysning gjennom autoriserte foretak.
Du kan være trygg på at vi gjør alt for å beskytte dine personopplysninger mot misbruk. Vår målsetting er å ha best tilgjengelig teknologi og organisatoriske rutiner for å beskytte oss mot datainntrengning, utilsiktet tap eller ødeleggelse. Vi beskytter alltid finansiell informasjon som kredittkort-/bankkortnummer i henhold til gjeldende regler.